Badanie na Nietolerancję Pokarmową

Mamy coraz więcej wiedzy o zależnościach pomiędzy naszym samopoczuciem,
zdrowiem a spożywanymi produktami.

Długotrwałe objawy chorobowe, trudne do zdiagnozowania mogą mieć u
podłoża nietolerancję pokarmową lub inaczej ukrytą nadwrażliwość na pokarmy. W
takich przypadkach, we krwi można wykryć zwiększoną ilość przeciwciaił klasy IgG
[immunoglobulina G) przeciwko pokarrnom, ktorych organizm „ nie lubi”. Ocenia się, że
u około 45% populacji można rozpoznać nietolerancję pokarmową.

Ponieważ objawy związane z nietolerancją pokarmową występują stosunkowo
późno po spożyciu danego pokarmu – od kilku godzin do dwóch, trzech dni- więc
najczęściej nie są one kojarzone zjedzonym pokarmem. Objawy nietolerancji mogą
wiązać się nietylko z zaburzeniami gastroenterologicznyrni, ale także z innymi
długotrwałymi dolegliwościami. Dobrze więc byłoby zbadać pokarmy, których organizm
nietoleruje a następnie wykluczyć je czasowo z diety. W wielu przypadkach pozwoliłoby
to nawet na wyleczenie przewlekłych
których organizm nietoleruje a następnie wykluczyćje czasowo z diety. chorób. Dlatego
tak ważna jest identyfikacja nietolerowanych pokarmów.

Do tego celu służy test FoodDetective, który z pomocą próbki krwi wykrywa
pokarmy powodujące nadprodukcję przeciwciał klasy IgG. Pomimo, że nietolerancji
pokarmowej towarzyszy wiele nieprzyjemnych objawów i przewlekłych zaburzeń, w
przeciwieństwie do alergii pokarmowej, jest mało prawdopodobne, ażeby nietolerancja
pokarmowa stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Jakie są objawy nietolerancji pokarmowej?

Problemy ukladu oddechowego jak: nosa, zapalenie zatok, astma
Problemy przewodu pokarmowego jak: wzdęcia, zaparcia, otyłość, zespół
nadwrażliwego jelita, biegunki
Problemy skórne jak: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, wysypki, pokrzywka,
egzema
Probłemy z poczęciem iub utrzymaniem ciąży
Problemy reumatologiczna, bóle mięśni, osłabienie i inne jak migreny, zaburzenia
koncentracji, autyzm, stany depreśyjne, lęki

Objawy nietolerancji pokarmowej mogą pojawiać się do trzech dni po spożyciu
szkodliwego lub nielolerowanego pokarmu i mogą utrzymywać się tygodniami. Np.
mleko czy chleb spożyte jednego dnia, mogą powodować ból stawów trzy dni póżniej.
Niektóre przypadki nietolerancji pokarmowej mogą być spowodowane niedoborem
enzymów lub nadwrażliwością chemiczną, podczas gdy w innych przypadkach może to
być reakcją systemu immunologicznego. W wieiu przypadkach nietolerancji iowarzyszy
nieprawidłowe działalność odpornościowa na konkretny pokarm lub pokarmy.
Chociaż przyczyny nietolerancji pokarmowej nie są do końca poznane, w tej patologii

następujące czynniki mogą odgrywać ważną rolę: niedostateczne trawienie, kandydoza,
pasożyty. zapalenia jelit, żle zrównoważona dieta, alkohoi i wpływ ieków. Unikanie
pokarmów, które test Food Detective zidentyfikował jako dodatnie, może doprowadzić
do zmniejszenia nasilenia objawów nietolerancji pokarmowej.

Czy nietolerancja pokarmowa to jest to samo co alergia pokarmowa?

Istnieje zasadnicza różnica. W przypadku alergii pokarmowe] dochodzi do reakcji
alergicznej niemal natychmiast po spożyciu niewielkiej ilości alergizującego pokarmu.
Objawy alergii łatwo rozpoznać ponieważ po spożyciu danego pokarmu mogą pojawiać
się takie objawy jak: rumień skóry, obrzęk, trudności oddychania, a niekiedy może dojść
do wstrząsu anafilaktycznego. Alergia pokarmowa występuje rzadko, dotyczy to mniej
niż 2% populacji i wiąże się z produkciją przedwciai lgE.

Test. …i co dalej?

Aby zapobiec objawom chorobowym, często wystarczy wyeliminować ż diety
produkty nietolerowane. Jeżeli Food Detective test wykaże podwyższone Stężenie
przeciwciał lgG przeciwko konkretnemu pokarmowi, zaleca się wyeliminować go
całkowicie z diety i zastąpić innym z tej grupy na co najmniej 3 miesiące. W ten sposób
odciążony z nagromadzonych kompleksów organizm, zregerenuje siły witalne i
odpornościowe układu immunologicznego. Jeżeli badanie wskaże na nietolerancję
wielu pokarmów, zaleca się wówczas redukować ilość danego pokarmu w diecie aż do
całkowitego wyeliminowania.

Laboratoryjne badania Food Print

Food Print jest testem laboratoryjnym, który precyzyjnie mierzy poziom przeciwciał
IgG przeciwko określonym produktom pokarmowy (panel 120 lub 200 produktów).
Materiałem potrzebnym do przeprowadzenia testu jest niewieika ilość krwi pobrana
z opuszka palca do specjalnej probówki dołączonej do zestawu. Ilościowe określenie
stężenia przeciwciał specyficznych dla antygenów pokarmowych i dodatkowe, graficzne
przedstawienie wyniku pozwala na łatwe rozróżnienie poziomu przeciwciał, które
stanowią prawdopodobnie przyczynę nietolerancji pokarmowej oraz są podstawą do
ułożenia odpowiedniej diety eliminacyjnej.